Publikacje
skład do druku (DTP)

Składamy i przygotowujemy do druku wszelkie materiały poligraficzne i promocyjne takie jak
ulotki, czasopisma, gazetki, foldery, katalogi, raporty, reklamy prasowe…

Szczegóły oferty

Naszą prace nad składem do druku opieramy o program Ms Publisher i Ms Word. Dzięki takiemu rozwiązaniu klient ma możliwość samodzielnej edycji dokumentu bez dodatkowego oprogramowania.

Opracowanie graficzne

W przypadku usług DTP istotną rolę odgrywa odpowiednie opracowanie graficzne dokumentu. Przeprowadzamy pracę nad przygotowaniem kompozycji poszczególnych stron dokumentu. Przygotowujemy również wszelkie ilustracje, schematy i wykresy.

Skład i łamanie

Łamanie polega na odpowiednim przygotowaniu strony dokumentu, ułożeniu tekstu w kolumnach i zestawieniu go z elementami graficznymi. Po wykonaniu łamania na stronie znajdują się wszystkie planowane zdjęcia, rysunki, czy też wykresy.

Jak działamy?

Z każdym klientem staramy się zbudować doskonalą relacje, tak jak nikt inny. Zapewniamy kreatywność i współpracę w trakcie projektu i po jego zakończeniu. Oto jak to działa!

Faza Początkowa

Zbieramy wszystkie ważne informacje, takie jak specyfikacja projektu i budżet za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonu.

Pierwszy Szkic

Pracujemy nad pierwszym szkicem dokumentu, w tym makieta oraz kilka stron dopasowanych do wizerunku Twojej marki.

Faza Projektowania

Gdy makieta zostanie zatwierdzona, nadal pracujemy nad resztą dokumentu, aż do momentu w którym osiągniemy zadowalające wyniki.

Masz więcej pytań?

Nie wahaj się zapytać!